Herbestemming voormalig schoolgebouw te Venlo

Verbouwing van een voormalig schoolgebouw tot opvanghuis.

Programma

Het voormalig schoolgebouw dient omgebouwd te worden naar een opvanghuis. Dit vereist een aanpassing van de bestaande plattegronden, hierbij rekening houdende met de verschillende doelgroepen op deze locatie. 

Tevens dient het bestaande verouderde gebouw verduurzaamd te worden om bij beter bij de huidige normen aan te sluiten.

Het proces

Ten behoeve van de nieuwe plattegrond-indelingen zijn, waar nodig, bestaande gevelopeningen aangepast. Om het gebouw energetisch aan te laten sluiten bij de huidige normen is de gevel aan de buitenzijde voorzien van gevelisolatie en voorzien van gevelstukwerk en steenstrips, qua kleur aansluitend bij de bestaande omliggende bebouwing. 

Omschrijving

De gevels zijn aan de buitenzijde voorzien van gevelisolatie en voorzien van gevelstukwerk en steenstrips. Bestaande kozijnen zijn vervangen door nieuwe kunststof kozijnen met HR++ beglazing.